НАШИЯТ ЕКИП

доц. д-р Лалка Стефанова Рангелова, дм

Хранене и диететика

Храненето през първите 1000 дни е важно за растежа, здравето и развитието на детето. Първите 1000 дни – реална възможност!

Медицината беше детската ми мечта. Бях в четвърти клас, когато заявих на родителите си, че искам да стана лекар. Те ме посъветваха да си избера нещо друго, като продавач-консултант, защото медицината е много трудна. На това аз отговорих, че знам и започвам да се готвя от този момент. Последваха много години в учене и работа и някак от само себе се появи и моят девиз „В живота лесни пътища няма!“.

Завърших медицина в Медицински Университет – Пловдив, випуск 1996 г., а през 2005 г. придобих специалност по Хранене и диететика към МУ – гр. София.

Имам много курсове и следдипломни обучения у нас и в чужбина, но най-ползотворни ми бяха специализациите към СЗО в Англия и Сърбия.

Професионалният ми път започна като общопрактикуващ лекар, където научих колко важен е комплексният подход при лечението на пациента, колко важна е профилактиката – първична и вторична – и това да си осигурим добро качество на живот като се храним здравословно и сме физически активни. Това е и причината да запиша платена специализация по Хранене и диететика.

От 2002 г. работя в областта на храните и храненето – първоначално в ХЕИ – Пловдив, а впоследствие – в Национален Център по опазване на общественото здраве (настоящ Национален Център по Обществено Здраве и Анализи) – София, където последователно преминах от специализант по Хранене и диететика, докторант по „Хигиена”, асистент, главен асистент и доцент по Хранене и диететика, където работя и в настоящия момент. През 2010 г. защитих пред ВАК дисертация на тема: „Хранене и хранителен статус при кърмачета и малки деца до 5-годишна възраст в гр. София“ и придобих научното звание „доктор“.

Научните ми интереси са в областта на хранителната епидемиология и хранителната политика – здравословно хранене на кърмачета, деца и възрастни – препоръки, наредби, сборници с рецепти и ръководства за здравословно хранене на кърмачета и деца, оценка на храненето, хранене при заболявания, персонализирано хранене, изготвяне на диетични режими.

Имам и опит в провеждането на национални и международни проучвания със СЗО, УНИЦЕФ и др. в областта на храненето и хранителния статус на рискови групи от населението. Имам много участия в наши и международни форуми по Хранене и диететика и повече от 80 публикации в български и чужди научни списания.

обичам.

В работата си обичам...да бъда максимално полезна със знанията и опита, които имам.

суперсила.

Моята суперсила е в това, че обичам да залагам на сигурно и този принцип е вплетен в целия ми професионален живот и работа. Когато изграждам една диета или давам съвети за хранене, винаги стъпвам на медицината, на доказателствата, на натрупания опит и знания, както и нормите от нашите наредби, тъй като те са написани за нашите деца и възрастни и най-пълно отразяват особеностите на българското население.