Правила за използване на сайта

Съдържанието на този сайт е информативно и не бива да се използва като заместител на лечение или медицинските насоки, предоставени от Вашия лекар или друг квалифициран специалист.

Копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание от този сайт, в каквато и да е форма, не може да се осъществява без предварителното писмено съгласие на МЦ „Д-р Сигридов“, освен ако не е за лична употреба и то само при цитиране на източника.

Разрешава се огласяване на информация и публикации за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.