Запис на сърдечни тонове – какво трябва да знаем?

запис-на-тонове

Записът на сърдечни тонове е неинвазивно скринингово изследване, познато още като кардиотокография (КТГ) или NST (non-stress test). Чрез него се проследява сърдечната дейност на бебето докато е в утробата, както и активността на маточната мускулатура.

Кога се прави запис на сърдечни тонове?

Изследването се провежда в третия триместър от бременността. Обикновено стартът му е след 30 г.с., но това, както и неговата честота изцяло зависят от преценката на наблюдаващия лекар.

Има няколко фактора, които налагат по-редовен кардиомониторинг на бебето:

➥ многоплодна бременност

➥ рискови здравословни състояния при майката като диабет, сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане и др

➥ наличие на peзyc (Rh) конфликт

➥ анамнеза за усложнения при предишна бременност

➥ намалена двигателна активност на бебето

➥ нарушения във функцията на плацентата или пъпната връв

➥ прекалено високи (полихидрамнион) или прекалено ниски (олигохидрамнион) нива на околоплодната течност и други предпоставки за високорискова бременност

Как се провежда изследването?

Бременната се настанява в специална зала за запис на тонове и ляга в удобна позиция. На корема ѝ се прикрепят два колана с чувствителни ултразвукови датчици, за да се извърши двуканален запис. Единият отчита сърдечните тонове на бебето, а другият – наличие, честота и интензитет на маточните контракции. Стандартната продължителност на изследването е между 20 и 30 минути, но може да продължи и повече. Ако бебето е във фаза на покой, това може да наложи увеличаване на времето за проследяване на неговите тонове с цел по-точни резултати.

Как означават резултатите?

Нормално е да се отчетат леки ускорения или забавяния от основната сърдечна честота на бебето, която варира между 120 и 160 удара в минута, но цялостната интерпретация на записа се извършва от акушер-гинеколог. Въз основа на резултатите наблюдаващият лекар преценява дали бебето получава достатъчно кислород и има адекватен кръвоток. Също така ясно се вижда честотата и интензитетът на маточните контракции. Ако резултатите от теста показват отклонения, наблюдаващият лекар може да назначи допълнителни изследвания или лечение. В някои случаи, особено ако се каса за хипоксия (недостатъчно снабдяване на бебето с кислород), може да се наложи предизвикване на раждането.

Записът на сърдечни тонове на бебето е важна част от цялостното проследяване на една напреднала бременност. Благодарение на това изследване и правилната му интерпретация могат да се вземат навременни и адекватни мерки при регистриране на евентуални усложнения.

Тази статия е написана с образователна цел и информацията в нея не е предназначена за превенция, диагностика или лечение. Винаги се консултирайте с лекар или с друг здравен специалист, ако трябва да предприемете изследване, лечение или друг вид тип терапия.

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай