Established with care for life

Medical Center Dr Sigridov follows the concept that when the good doctors and the advanced technology in medicine come together, the outpatient care is exceptional.

We joined forces with some of the best doctors in Bulgaria and created this Center with exceptional care for the life of our patients.

After many years of practice and inspired by the trust of our patients, we decided to build a medical center with a different approach. At the heart of its philosophy is the idea that with timely medical care, based on innovative approaches and supported by high-tech and modern equipment, we can prevent many diseases. Or if there is already a clear diagnosis – to help patients get fast and effective treatment.

We are not just doctors. We are scientists who do not accept the status quo and are constantly looking for different methods of prevention and treatment. We are innovators who are trying to implement new approaches in various medical fields and thus help patients and other colleagues. And last but not least – we are people who live with empathy towards the problems and hopes of our patients.

Our patients also have many faces. They are those women who long to have a child and want to prepare their body and mind for a successful pregnancy. They are those pregnant women who need guidance on how to have a healthy pregnancy and give birth to a healthy baby. They are those babies who need a precise fetal morphology scan and sometimes – a life-saving intrauterine intervention. They are also those mothers who seek support after pregnancy – for themselves and their children. Our patients can be any of you.

Thank you for your trust and be sure that we are doctors who care about your health and well-being.

Warm regards,

Our equipment

Our medical center is equipped with a top-notch medical technology

The equipment is vital for the accurate diagnosis and monitoring of our patients’ health. That is why we have invested in the latest class of innovative and high-tech medical equipment, as some of the devices are unique for Bulgaria.

This allows us to provide our patients with the best possible technology for diagnosis and treatment.

ЕХОГРАФ

Ултразвукова система с кристален образ

Нашият медицински център разполага с една от най-мощните и усъвършенствани ултразвукови системи на световно ниво и може би единствения към момента в България. Качеството на неговия образ наподобява това на магнитен резонанс, което осигурява кристален и изключително информативен образ с висока резолюция във всички измерения – 2D, 3D и 4D.

Любопитен факт за тази апаратура е, че поради изключителните ѝ възможности, тя се използва не само в ежедневната практика, но и за научни цели.

Затова, ако идвате при нас за пренатална или гинекологична ехография, може да бъдете спокойни, че ще получите точно и детайлно ултразвуково изследване още на момента.

ХИСТЕРОСКОП 2.0 MM

Без упойка и болничен престой при офис хистерокопията

Можем да се похвалим с хистероскоп, който е от малкото по рода си в Европа и България. Неговият минимален диаметър от само 2.0 мм прави интервенцията практически неинвазивна, тъй като самата шийка на матката е значително по-голяма – между 2 и 3 см.

Това означава, че рисковете при стандартната офис хистероскопия тук са сведени до минимум – без да се налага използването на спекулум и дилатация на маточната шийка и дори без прилагане на упойка. Пациентката може да си тръгне веднага след манипулацията, без болничен престой, което е изключително предимство в днешното динамично време. 

Също така, този хистероскоп ни позволява да правим насочени биопсии на ендометриума и да изследваме видимите проблеми зони – нещо, което се причислява към научните диагностични методи и е особено ценно при лечението на жени с повтарящи се аборти и неуспешни ембриотрансфери.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Бързи и надеждни резултати с технология на световно ниво

Клиничната ни лаборатория също е оборудвана с иновативна апаратура, която предоставя на нашите пациенти бързи и надеждни резултати. Предлагаме широка гама от високоспециализирани изследвания, които за удобство може да направите на територията на самия медицински център.

Специален фокус отделяме на биохимичния скрининг и двата важни скрининга за прееклампсия в 12 и 20-21 г.с., което е съществено за спокойствието на всяка бременна жена.

Virtual tour

Before you visit us, explore the Clinic virtually through this 360° video.
The interior of the medical center is inspired by the most natural connection of man with nature – where life begins. Our goal is to make you feel as comfortable as possible while waiting for your appointment.