НАШИЯТ ЕКИП

д-р Иван Сигридов

Пренатална медицина и проследяване на високорискови бременности

Здравето на вашето дете – ментално и физически, стартира още предвътреутробно.

Малко известен факт е, че стартирах професионалния си път с идеята да бъда кардиолог. Дори посветих 10 години на тази специалност като част от екипа на акад. Чудомир Начев. Изнасях лекции и участвах в различни разработки и клинични тестове с още непознатите тогава статини и ACE инхибитори (техните български аналози), които след години превзеха света.

Винаги обаче съм се увличал по чудото на живота, в което сърцето е само малък компонент от една много по-сложна система на баланс между генетика, имунология, биохимия и дори психология. Затова придобих специалност акушерство и гинекология през 2008 г. и се насочих към сфера, пълна с предизвикателства, но и с огромни възможности за интервенция и помощ – пренаталната медицина с фокус – високорисковите бременности.

Моите пациенти знаят, че не съм типичния лекар по фетална медицина. За мен успешната бременност започва месеци преди това с правилна физическа подготовка и психическа нагласа. За да съм в час с най-актуалните световни тенденции в тази необятна и непрекъснато развиваща се сфера, ежегодно участвам в редица международни здравни форуми и конгреси и не спирам да трупам знания и квалификации по темата.

Интересите ми в медицината и науката се простират в много направления, защото смятам, че към лечението на даден пациент трябва да се подходи холистично. Именно затова последното ми увлечение е персонализираната медицина и нутригенетиката като начин да повлияем на нашия генетичен код чрез правилно, индивидуално съобразено, хранене.

Встрани от пряката ми работа водя битки да изкореня понятия като аутизим и детска церебрална парализа, затова и участвам в много проекти, свързани с тяхната ранна диагностика и превенция. Освен това, активно работя с млади колеги, за да предам моите знания в областта, защото вярвам в смисъла на споделения опит.

Благодарен съм на моите пациенти за доверието, защото то е ключово в постигането на здрава и успешна бременност. Признанията, които съм получавал – като например 3 пъти най-добър акушер-гинеколог в класацията на Puls.bg – не са нищо в сравнение с личното удовлетворение – да знам, че съм помогнал на над 15 000 бебета да се родят живи и здрави на този свят. И се завърнах, за да продължа да го правя с още по-голям хъс и още по-добра подготовка.

обичам.

В работата си обичам...възможността да развенчавам митове и да показвам, че дори най-заплетените случаи имат своето решение.

суперсила.

Моята суперсила е…да „сдобрявам“ майката и бебето още вътреутробно, като елиминирам вредните фактори на средата и правилно управлявам генетичния код.