ПРЕНАТАЛНА МЕДИЦИНА

Генетични изследвания

Когато бременността крие рискове, доверете се на нас.

Забременявате с идеята да се насладите на спокойни и безпроблемни 9 месеца за Вас и Вашето бебе. За съжаление, не всяка бременност протича гладко. Добрата новина е, че в медицински център „Д-р Сигридов“ сме профилирани в това да помагаме на онези пациентки, чиято бременност е от „по-трудните“.

Защо са необходими?

Генетичните изследвания помагат да се сведе до минимум инвазивността по време на бременност. Инвазивните процедури като хорионбиопсия и амниоцентеза понякога са необходими, но не са безобидни. Те крият редица рискове – нарушаване границата на имунната зависимост между майката и бебето, навлизане към него на опасни медикаменти, които не преминават плацентарната бариера и дори загуба на бременността.

От друга страна редица външни фактори (среда, хранене, стрес) влияят на сърдечно-съдовата система и плацентата, което може фалшиво положително да измени резултатите от биохимичния скрининг при някои пациенти. Например, невинаги увеличената нухална гънка означава, че бебето Ви е със синдром на Даун.

Кое изследване е по-сигурно – генетичните тестове или биохимичният скрининг?

И двата метода са надеждни, а съчетани заедно се допълват отлично и могат да дадат още по-добра картина на протичащата бременност и да изключат намесата от инвазивна процедура. Това е подкрепено от факта, че вече структурните дефицити при бебетата са по-чести от хромозомните.

Кога се правят генетичните тестове?

Положителен аспект на генетичните тестове е, че те могат да се приложат още в ранните седмици (от 10 г.с. нататък) до края на бременността.

Как се правят?

С венозна кръв, която можем да Ви вземем на място в медицинския център и за по-голяма прецизност – да комбинираме изследването с биохимичния скрининг.

Защо да направите генетичните тестове в медицински център „д-р Сигридов“?

Заради цялостната интерпретацията за бъдещото генетично и общо здраве на Вашето дете и за намиране на точни и адекватни решения при различните рискове.

Запазете час
Още от Пренатална медицина