ПРЕНАТАЛНА МЕДИЦИНА

Биохимичен скрининг

Началото е важно. Осигурете си спокойна бременност.

Ако сте бременна, вероятно не знаете, че вече сте извършили първия своеобразен биохимичен скрининг – Вашия тест за бременност, който индикира нивото на хормона ЧХГ – също биохимичен маркер.

Защо е важен биохимичният скрининг?

Комбинираният биохимичен скрининг е неинвазивно изследване, което дава възможно най-ранна информация за здравето и развитието на Вашето бебе.

Този тест е много повече от стандартното схващане, че с него се проследява дали бебето има хромозомни аномалии, като синдром на Даун (тризомия 21), синдром на Търнър (тризомия 18) и синдром на Патау (тризомия 13). Биохимичният скрининг може да даде информация за налични сърдечно-съдови малформации – някои от които могат активно да се коригират в хода на бременността, ако се установят навреме. Освен това, изследването позволява пълен анализ на текущата органогенеза, за да може още преди феталната морфология в 20 г.с. да знаете как се развиват и функционират основните органи на Вашето бебе. Тестът дава възможност да се анализират и два много важни компонента за изхода на бременността – имунния отговор от страна на майка към бебето и плацентата като свързваща единица между бебето и средата.

Кога се прави?

Ранният биохимичен скрининг може да се извърши между 11 и 14 г.с., като тук има има два съществени нюанса. Биохимичният скрининг между 11-12 г.с. основно проследява дали бебето има генетични малоформации, докато този в 12-14 г.с. е насочен към средови и структурен анализ и отхвърляне на дефекти на сърцето. В зависимост от Вашия случай и здравна история, добре е да определите в коя от тези категории попадате, за да запишете час за преглед именно тогава.

Късният биохимичен скрининг може да се извърши между 15 и 20 г.с. Възможно е да се приложи и интегриран скринингов тест, който комбинира резултатите от първия и втория триместър, за да оцени по-прецизно риска.

За кого важи?

Рискът от хромозомни аномалии се увеличава с възрастта на майката, но все повече изследвания са категорични, че и по-младите жени не са защитени от раждане на бебета с хромозомни аномалии. Затова, независимо дали сте на 18 или над 40 г., добре е да отхвърлите рисковете. Особено ако страдате от определени хронични заболявания или вече сте имали дете с малоформация или генетична аномалия.

Как се прави?

Биохимичният скрининг включва два етапа:

  • кръвен тест – той измерва нивата на асоциирания с бременността плазмен протеин –РАРP-А и още един хормон на бременността – човешки хорион гонадотропин (ЧХГ) и плацентарен растежен фактор. 
  • обстоен ултразвуков преглед – чрез него се изследват няколко важни маркера, като измерване на нухалната транслуценция (гънката зад врата на бебето), лицевия ъгъл и наличие или липса на назална кост. По време на този преглед прецизно се оглежда сърцето и неговата функция, както и т.нар. дуктус венозус – кръвоносен съд в черния дроб на бебето, който доставя богатата на кислород кръв от плацентата. Част от ултразвуковата диагностика включва и изследване на всички видими към момента органи и системи на плода (мозък, бъбреци, крайници), както и плодните придатъци – пъпна връв и плацента. 

Цялата тази информация, заедно с данни за майката (например възраст), се обработва чрез специален софтуер, за да даде количествена оценка на риска. 

Крие ли някакви рискове?

Биохимичният скрининг е неинвазивен рутинен пренатален тест, който не крие риск от аборт или други усложнения, каквито например може да има при инвазивните диагностични методи като амниоцентеза и хорионбиопсия.

Какви могат да са резултатите и какво да очаквам след това?

Ползите от биохимичния скининг са, че насочват бъдещата майка дали попада в рисковата група от раждане на дете с хромозомни аномалии или малоформации. Например, при резултат от 1:300 до 1:10 000 – оцененият риск е нисък, а при стойност от 1:1 до 1:250 – той е повишен. Ако Вашите резултати индикират повишен риск, може да се насочите към други диагностични методи за потвърждаване или отхвърляне на заболяването, като амниоцентеза, хорионбиопсия или неинвазивен пренатален генетичен тест.

По време на биохимичния скрининг с голяма точност може да се определи пола на бебето, както и да се направи прогноза дали има шанс то да се роди преждевременно.

Друга полза от теста е оценката на вероятността майката да развие хипертония или прееклампсия по време на бременността.

Защо да избера медицински център „Д-р Сигридов?“

Освен че биохимичният скрининг се прави само от сертифицирани лекари, преминали през специализирано обучение, нашият център разполага и с един от най-мощните и усъвършенствани ултразвукови системи за кристален и изключително информативен образ. Това са два фактора, които сами по себе си са достатъчни, за да сте спокойни в избора си.

Запазете час
Още от Пренатална медицина