Заявка за
първичен преглед

Форма за заявяване на първичен преглед за небременни пациентки

при д-р Иван Сигридов

Благодарим Ви, че използвате настоящата форма, с която заявявате своето желание за първичен преглед при д-р Иван Сигридов. Нейната цел е да облекчи и структурира процеса за достъп до първични прегледи при д-р Иван Сигридов като гарантира, че медицинският казус на всеки пациент отговаря на предмета на медицинската практика на д-р Сигридов. Молим да имате предвид, че попълването на формата не гарантира автоматично записване на час, както и че тя ще бъде достъпна за определен период от време, обявен от медицинския център.

Необходимо е да попълните въпросника с нужната информация и да го изпратите чрез натискане на бутона „Изпрати“. Служител на МЦ „Д-р Сигридов“ ще се свърже с Вас в рамките на един календарен месец, за да Ви информира за статуса на Вашата заявка и възможността за записване на конкретен час за първичен преглед. Заявки за първичен преглед при д-р Сигридов няма да се приемат на останалите комуникационни канали на МЦ „Д-р Сигридов“ – вкл. на място в медицинския център, телефонни номера, имейли и социални медии.

Бихме искали да Ви информираме, че настоящата форма се попълва и изпраща само за записване на часове при д-р Сигридов от небременни пациентки. Ако желаете да запишете час за преглед при друг специалист от МЦ „Д-р Сигридов“, то моля обадете се на телефонните номера, посочени в сайта на центъра.

Преди да продължите с попълването, молим Ви да се запознаете с „Политиката за поверителност на личните данни“.

Предоставената от Вас информация е конфиденциална и се съхранява стриктно, съгласно Закона за защита на личните данни.

Попълвайки настоящия въпросник, Вие доброволно предоставяте данни, които ще се използват единствено за следните цели:

  • Оптимизиране на процеса. Записването на часове за първичен преглед за небременни пациентки при д-р Иван Сигридов ще се извършва единствено чрез настоящото заявление. Заявки за първичен преглед при д-р Сигридов няма да се приемат през останалите комуникационни канали на МЦ „Д-р Сигридов“ – вкл. на място в медицинския център, телефонни номера, имейли и социални медии.
  • Запознаване с медицински случаи. Целта е д-р Иван Сигридов предварително да се запознае с конкретния медицински случай, за да прецени дали се отнася към естеството на неговата медицинската практика или да бъде насочен към друг специалист от Центъра.
  • Връзка с пациента. Предоставените контакти ще бъдат използвани само за връзка с конкретния пациент – с цел да бъде информиран за статуса на своята заявка. Свързването с пациентите ще се осъществи в рамките на един календарен месец от получаването на настоящата форма.
  • Данните, които доброволно предоставяте с попълването на заявлението за първичен преглед, се съхраняват за определен срок, но не повече от година и половина от постъпването на онлайн заявката. След този период данните биват унищожени.

С приемането на настоящата „Политика за поверителност на личните данни“ Вие се съгласявате с нейните условия и може да продължите с попълването на въпросника.