ПРЕНАТАЛНА МЕДИЦИНА

Фетална морфология и физиология

Бъдете сигурни за Вашата бременност във всеки етап.

В медицински център „Д-р Сигридов“ не извършваме просто фетална морфология, а я комбинираме с фетална физиология, проследявайки как системите функционират в динамика за прецизен анализ на развитието на Вашето бебе.

Кога да запиша час за фетална морфология?

Обикновено това се случва между 8 и 12 г.с. Тъй като всяка бременност е строго индивидуална, планът за по-нататъшно наблюдение се персонализира по преценка на проследяващия Ви лекар.

Какво проследяват прегледите по фетална морфология и физиология по гестационни седмици?

Както вече споменахме няма две бременности, които да си приличат, затова и прегледите по фетална морфология и физиология излизат извън схващанията и категоризациите на стария модел. Все пак, по седмици, може да очаквате следните анализи. 

  • Ембрионална морфология

Прегледът започва от 8 г.с. и е особено важен за жени, които имат по-сложна история на забременяването –  с множество спонтанни аборти, заченали след инвитро, попадащи в категорията високорискова бременност и други. По време на този преглед се прави персонализиран план за по-нататъшното проследяване на бременността. 

  • Фетална морфология и биохимичен скрининг между 11 и 14 г.с.

Ако Вашата бременност е по-рискова, тогава може да направите този преглед по-рано – между 11-12 г.с., когато основно се проследява дали бебето има генетични малоформации. Прегледът в 12-14 г.с. също следи за хромозомни аномалии, но е по-фокусиран върху средовия и структурен анализ, както и отхвърляне на дефекти на сърцето. В този период се извършва и скринингът за прееклампсия, която засяга между 2% и 8% от всички бременни. Изследването, което е със 75%-90% точност, включва изследване на серумните биомаркери PAPP-A и плацентарен растежен фактор (PIGF), комбинирани с биофизични показатели като средно артериално налягане и кръвотока на маточните артерии. 

  • Ранна фетална морфология и физиология между 16 и 18 г.с.

Тук се обръща внимание на маточната шийка и евентуалното ѝ скъсяване, както и риска от преждевременно пукане на околоплодния мехур – два проблема, за които на този етап от бременността могат да се вземат необходимите мерки. Също така много точно може да се анализират връзките между двете мозъчни полукълба на бебето. 

  • Фетална морфология и физиология между 19 и 26 г.с.

Бебето вече е по-близо до крайната си реализация и можем с още по-голяма точност да прегледаме всички негови органи и системи, а където е необходимо – да повлияем върху процесите. В периода 25 г.с.-26 г.с. може да се направи преглед и оценка на плацентарната имплантация, която вече е завършена.

  • Късна фетална морфология и физиология между 28 и 32 г.с.

Основната ѝ цел е канализиране на бременността в посока раждане на живо и здраво бебе. Оценяват се рискът от преждевременно раждане и раждане на дете с ниско тегло или с определено заболяване. На базата на това се определя начинът на раждане и съответната клиника, както и дали състоянието на бебето налага насочване към неонатология или специализиран екип. За последните 3 години над 47% от родените бебетата са били обект на реанимация, което може да се промени при навременна и адекватна реакция от проследяващия бременността лекар.

Запазете час
Още от Пренатална медицина