НАШИЯТ ЕКИП

д-р Мария Николова, дм

Хранене и диететика

„Баланс и равновесие“ – това е принцип, който спазвам, както в работата, така и във всяка друга сфера на живота.

Аз съм д-р Мария Николова, дм специалист по „Хранене и диететика“ или казано по друг начин – лекар-диетолог. Завърших медицина през 2004 г. в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 г. се обучавах в Медицински Университет – Виена, Австрия, а специалност „ Хранене и диететика” защитих през 2008 г. в МУ – София.

От 2005 съм асистент в Катедра „Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София. . През 2018 г. успешно защитих докторат на тема: „Проучване на серумните нива на 25(ОН)витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели“.

Обучавам студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена и лекари, специализиращи „Хранене и диететика“. Имам над 80 научни участия и публикации у нас и в чужбина. Научните ми интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, микродефицитни състояния, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.

Работя като диетолог от 2005 г. Член съм на български и международни научни организации.

Цялата ми работа е свързана с това да подобрявам здравето и самочувствието на моите пациенти (някои ги наричат клиенти). Трудна и отговорна задача, която изисква отдаденост, теоретична подготовка, системна и постоянна практическа работа.

Преподаването ме научи на максимата: „Ако не можеш да обясниш нещо много сложно – просто, достъпно и разбираемо, следователно не владееш проблема“. Работата с млади хора като преподавател ми показа, че винаги трябва да си в „научна“ форма, но пък теория без практика на става.

Работата с пациенти ме научи на постоянство и взискателност (не само към пациентите); на търпение и на търсене на най-доброто решение, новост, иновация, базирано на системен индивидуален и холистичен подход към всеки здравословен проблем.

Успехът е взаимен и се постига само при доверие от страна на пациента. За всеки пациент се изисква много сърце и индивидуален подход, вдъхване на увереност в собствените сили, подкрепа след като се открие къде е „коренът на злото“ (установят се причини, етиология, задълбочен анализ на хранителен прием, статус, кръвни, биохимични, хормонални изследвания, двигателна активност, нива на стрес, режим на труд и почивка, сън и бодърстване, придружаващи заболявания, наследственост, терапии, вредни навици, емоционално хранене и мн. други), поставяне на реални цели и изпълняването им с предписването на нужния към този момент хранителен режим/диета, който да е устойчив и изпълним, динамичен и променим, когато е необходимо. И най-важното – подкрепа от страна на лекаря на всеки етап и не само с оглед постигане на поставените задачи и цели, подобряване на здраве, но и дългосрочно запазване на постигнатите резултати, младост и виталност.

Промяната започва отвътре навън, аз само помагам, подкрепям, лекувам, контролирам и насочвам. Постигането на траен резултат е въпрос на постоянство и цялостна промяна в начина на живот – хранене, режим, диета, физическа активност, процедури, медикаментозна, физикална и пр. терапии и най-вече – дългосрочно спазване на баланс и равновесие. И не само в храненето.

Целите са ясни – по-здрави, по-витални, за по-дълго време. Не винаги най-лесният път е най-добрият и устойчив. Но в медицината има едно основно правило – „Преди всичко не вреди“, а когато можеш помагай.

обичам.

В работата си обичам...да помагам на хората и да ги виждам усмихнати, мотивирани и здрави.

суперсила.

Моята суперсила е в това, че подхождам винаги индивидуално и с внимание към всеки отделен пациент. За всяка болка има лек, стига да можеш да я откриеш. Да имаш знанията, опита, търпението, постоянството и мотивацията. Диетотерапията е взаимен работен процес.