НАШИЯТ ЕКИП

д-р Мария Бояджиева

Ендокринология и болести на обмяната

„Лична кауза е да помагам на жените в профилактиката и лечението на ендокринни проблеми.“

Едва ли ще изненадам някой, ако кажа, че работя детската си мечта. Още от малка знаех с какво искам да се занимавам, затова и средното ми образование беше тясно профилирано в областта на биологията и химията.

Завърших медицина през 2007 г., и от тогава се занимавам с ендокринология, като през 2013 г. защитих дисертационен труд в областта на въглехидратните нарушения по време на бременност, а малко по-късно придобих и специалност ендокринология и болести на обмяната.

Професията ми ми дава възможност да се срещам с различни хора, които имат нужда от определяне на правилния диагностичен и терапевтичен подход. Основните ми интереси са предимно в сферата на бременността – хормоналните проблеми, свързани с нейното настъпване, въглехидратните и тиреоидни нарушения, които все по-често я съпровождат и правилното проследяване след раждането. Не по-малко важни за мен са превенцията и лечението на захарния диабет, метаболитен синдром и патологията, свързана с щитовидната жлеза, хипофизата и надбъбречните жлези.

От 2013 г. съм преподавател към Катедрата по Ендокринология на Медицински Университет София, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, а към настоящият момент съм Главен Асистент. През 2014 г. завърших и Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Имам редица публикации в български и световни научни издания на теми, сред които: „Лечение с инсулинови аналози по време на бременност.“; „Краткосрочни и дългосрочни рискове при деца, родени от жени с анамнеза за гестационен захарен диабет.“; „Адипоцитокини при нормална и усложнена с гестационен захарен диабет бременност.“ и много други.

Била съм лектор на български и международни конгреси в областта на ендокринологията и болести на обмяната, които ми помагат постоянно да държа часовника си сверен, за да съм максимално полезна на моите пациенти.

Съчетавам практиката си на лекар с най-ценната и отговорна задача в моя живот – тази на майка. Затова лична кауза е да помагам на жените, на които им предстои да бъдат майки, бременни са или имат нужда от профилактика и лечение на ендокринни проблеми след раждането.

обичам.

В работата си обичам...да съм честна с хората срещу мен

суперсила.

Моята суперсила е, че съм майка и оценявам правото на всяка една жена да се докосне до този най-съкровенен момент.