Арсенът и влиянието му върху здравето

Арсенът, означен в периодичната система на елементите със символа As, се намира във водата, въздуха и почвата. От древни времена е познат едновременно като отрова и лекарство.

Колко токсичен е арсенът?

Токсичността на арсена зависи от молекулната форма и степента на окисление, като се счита, че органичният арсен е по-малко токсичен от неорганичния. Неорганичният арсен спада към създадените от човека формули, които се използват в селското стопанство, минното дело и различните производства.

Минимално количество арсен е безвредно за всички многоклетъчни, но при вдишване или поглъщане на високи нива, може да настъпи сериозно отравяне.

Причината арсенът да бъде особено коварен, е че той няма вкус или мирис, така че човек може да бъде изложен на него, без дори да подозира.

Децата на възраст под 3 години са най-изложени на експозиция от неорганичен арсен.

Как действа арсенът?

След като попадне в тялото чрез дихателната, храносмилателната система или кожата, арсенът се включва в кръвта, като между 95%-99% от него се натрупва в еритроцитите във вид на трайни съединения с белтъка на хемоглобина. След това абсорбираният неорганичен арсен се натрупва в някои ключови органи – черен дроб, бели дробове, далак, бъбреци и стомашно-чревния тракт. Макар близо 70% от погълнатия арсен да се освобождава чрез урината, част от него остава трайно в костите, косата и ноктите.

Доказано е, че арсенът преминава през плацентарната бариера и може да компрометира вътреутробното развитие на бебето. Сериозна експозиция на арсен по време на бременността често се свързва с повишен риск от загуба, раждане на дете с ниско тегло или увреждания. Освен това, съществуват данни, че арсеновата експозиция има връзка с гестационния диабет по време на бременност.

Какви са симптомите на отравяне с арсен?

Симптомите на отравяне с арсен могат да включват:

 • зачервена или подута кожа
 • кожни промени, като нови брадавици или лезии
 • болка в корема
 • гадене и повръщане
 • диария
 • нарушен сърдечен ритъм
 • мускулни крампи
 • изтръпване на пръстите на ръцете и краката

Дългосрочното излагане на арсен може да причини по-тежки поражения, сред които потъмняване на кожата, постоянна болка в гърлото, персистиращи проблеми с храносмилането, сърдечно-съдови заболявания, невротоксичност, различни видове рак, диабет, а при огромни дози – дори смърт.

Кои са най-честите начини за отравяне с арсен?

Замърсените подпочвени води са основна причина за отравяне с арсен. Пиенето на замърсена с арсен вода в продължение на дълъг период от време може да доведе до интоксикация. Обикновено това се случва в силно индустриални зони. Така например, сред страните, които имат високи нива на арсен в подпочвените води, са САЩ, Индия, Китай и Мексико.

Други възможни начини за отравяне с арсен са:

 • вдишване на въздух, съдържащ арсен
 • чрез тютюневи изделия
 • вдишване на дим или прах от дърво или отпадъци, които преди това са били третирани с арсен
 • обитаване на индустриални райони с потенциално високи нива на замърсяване с арсен
 • консумиране на храна, замърсена с арсен

Трябва да се отбележи, че експозицията с арсен чрез храната е от минимално значение, но въпреки това e добре да се знае кои храни са потенциално опасни. Арсен, макар и в по-малко токсичната си органична форма, има в морските храни. Сред храните, които водят до ежедневна експозиция от неорганичен арсен са зърнени храни и продукти, ориз и оризови продукти, специални диетични храни, бутилирани води, хранителни добавки на база водорасли, кафе, бира и др.

Как се диагностицира натравяне с арсен?

Методите за установяване на високи нива на арсен в организма са чрез проби с урина, кръв, коса или нокти, като уринарните тестове са с най-широко приложение. Те обаче се използват за идентифициране на остра експозиция с арсен, случила се в рамките на няколко дни. Всички останали тестове измерват дългосрочната експозиция от най-малко шест месеца.

Как се третира отравянето с арсен?

Няма специфичен метод за лечение на отравяне с арсен. Някои учени смятат, че Витамин Е и селен могат да ограничат ефектите от интоксикацията с арсен, макар че до момента липсват съществени данни, които да потвърдят тази теза.

Съветът на специалистите за предпазване от натравяне с арсен е да се внимава каква вода се консумира за пиене и за готвене, особено ако пътувате до райони, известни с по-високите нива на арсен в подпочвените води.

Използвани източници:

Арсен – токсичност при хора и животни. Източници на замърсяване в околната среда.

Българска агенция по безопасност на храните център за оценка на риска: https://www.bfsa.bg/userfiles/files/Izdania/Arsen-Rev%204.pdf

Luo, E. Everything You Need to Know About Arsenic Poisoning, access at https://www.healthline.com/health/arsenic-poisoning

Tofail F, Vahter M, Hamadani JD, et al. Effect of arsenic exposure during pregnancy on infant development at 7 months in rural Matlab, Bangladesh. Environ Health Perspect. 2009;117(2):288-293. doi:10.1289/ehp.11670

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай