Хепатит и бременност

Има около шест различни вируса, предизвикващи хепатит  – А, В, С, D, E и G, като най-опасни са хепатит В и С. Те водят до тежки форми на хроничен хепатит, а впоследствие могат да провокират рак на черния дроб. Според вида вирус, заболяването може да изложи на риск майката и вътреутробното развитие на бебето. Ето какво е важно да знаете за всеки от вирусите на хепатит по време на бременност.

Хепатит А

Хепатит А е най-разпространен в развиващите се страни. Много често ще го срещнете под наименованието „болестта на мръсните ръце“, защото се развива най-вече при нарушаване на санитарно-хигиенните норми. Начините за предаването на инфекцията са фекално-орални, чрез вода и хранителни продукти или битов контакт. След прекарана хепатит А инфекция се изгражда траен имунитет и повторни заболявания не се наблюдават.

1 от 1000 жени се заразяват с хепатит А по време на бременността. Болестта обикновено протича леко и не продължава дълго. Смъртността е едва между 0,3% и 0,6%.

При съмнение, бременните жени, които са имали контакт с лица с остър хепатит А, могат да се изследват за инфекция с вируса. Вирусната инфекция на хепатит А се диагностицира чрез откриване на имуноглобулин М антитела срещу вируса на хепатит А (anti-HAV IgM).

При остра инфекция с хепатит А докладваните усложнения при бременността и вътреутробното развитие на бебето са изключително редки. Сред тях са увеличаване на честотата на контракциите, нарушения във функцията на плацентата, вагинално кървене. При бебето може да се наблюдава фетален асцит и мекониум перитонит.

Хепатит В

Хепатит В засяга повече от 250 милиона индивиди по света и е сред най-честата причина за хроничен хепатит в световен мащаб. 65 милиона жени в детеродна възраст се заразяват с хроничен хепатит В, а разпространението на инфекцията сред бременните е рядко (например, за САЩ е от 0,7 до 0,9%). Вирусът на хепатит В се предава при контакт със заразена кръв, както и с основните телесни течности – кръв, сперма, пот, сълзи и кърма.

Счита се, че острата HBV инфекция по време на бременност не влияе сериозно на хода на бременността и не предразполага към хронифициране. Рискът от заразяване на бебето има отношение към периода на възникване на острата HBV инфекция. Ако тя се случи по време на третия триместър на бременността, рискът от вертикално предаване на вируса се увеличава. Близо 50% от децата, родени от майки, прекарали остър хепатит B по време на бременност, са инфектирани. Този процент се повишава до 70-80% при преболедуване в третия триместър на бременността. В 90% от случаите неонаталната хепатитна инфекция води до хронично носителство на хепатит В при бебетата. Ето защо е препоръчително всички бременни и планиращи бременност (включително репродуктивно лечение) да се изследват за HBV.

Макар и рядко, вирусът на хепатит В може да окаже влияние върху функцията на плацентата, да доведе до преждевременно раждане или до раждане на бебе с ниско тегло. В редки случаи вирусът може да увеличи риска от развитие на цироза при новородени.

Хепатит C

Вирусът на хепатит С засяга повече от 170 милиона души по света – около 8% от заразените са бременни жени. Често този тип хепатит е наричан „тихият убиец“, защото хората могат да живеят със заболяването години наред, без да знаят, че са инфектирани и заразни.

Основният начин на предаване на HCV е по кръвен път и чрез непротектирани сексуални контакти. Възможно е предаване на вируса от майка на дете, като честотата е рядка – между 3% и 5%. Това може да се случи при преминаване на вируса през плацентата, при перинаталното предаване на HCV – предимно през последния месец от бременността или раждането, както и след самото раждане – при кърмене или контакт с новороденото бебе. Инвазивните процедури, като амниоцентеза, могат да увеличат риска от вертикално предаване на вируса на хепатит С по време на бременност.

За степента на риск от инфектиране на бебето от страна на майката голямо значение има дали хепатит С е остър или хроничен. Острият хепатит С може или да отшуми бързо, без да остави сериозни увреждания на черния дроб, или да хронифицира. Шансът от вертикално пренасяне на вируса при майки, преболедували остър хепатит C в последния триместър на бременността, е по-висок отколкото при бременни с хроничен хепатит.

Част от усложненията на хепатит С по време на бременност са забавен растеж на бебето, увреждания на брахиалния плексус, фетален дистрес, интравентрикуларен кръвоизлив и др.

Хепатит D

Според някои проучвания, близо 72 милиона души по света са заразени с хепатит D.

Той се причинява от хепатит делта вирус (HDV) –  дефектен вирус с непълна РНК, изискващ помощта на вируса на хепатит В, по-специално на белтъчната обвивка на хепатит В антигена (HBsAg), за да може да се размножава. Ето защо, от хепатит D се инфектират само хора, боледуващи или носители на вируса на хепатит D. Възможно е едновременно заразяване с вируса на хепатит В и D, което да доведе до остро протичаща инфекция. При съществуващ хроничен хепатит B, инфекция с вируса на хепатит D може да предизвика живото застрашаваща остра чернодробна недостатъчност.

Имайки предвид взаимовръзката между хепатит D и В, начините за разоряване с HDV са сходни – по кръвен или полов път. Предаването на тип хепатит D от майка на бебе основно се осъществява перинатално, а вертикалното предаване по време на бременност е рядко.

Все пак, Световната здравна организация препоръчва на бременни жени, заразени или носители на вируса на хепатит B, да направят скрининг и за активна инфекция с HDV. Едно евентуално заразяване с този вирус по време на бременност крие рискове от тежки хронични чернодробни заболявания.

Хепатит Е

Хепатит Е вирусна инфекция, която се среща най-вече в развиващите се страни с лоши санитарно-хигиенни условия. Вирусът се отделя в изпражненията на заразени хора и навлиза в човешкото тяло през червата. Предава се главно чрез замърсена питейна вода и, за разлика от хепатит А, изключително рядко се случва предаването му чрез битов или сексуален контакт. Вертикалното предаване на вируса от майка на бебе варира от 23% до 50%.

Инфекцията обикновено се самоограничава и отшумява в рамките на 2–6 седмици. Понякога се развива сериозно заболяване, известно като фулминантен хепатит (остра чернодробна недостатъчност), което може да бъде фатално. Смъртността му е сравнително висока (25%) при заразяване на бременни в третия триместър от бременността.

Рисковете при заразяване с хепатит Е по време на бременност са преждевременното пукане на околоплодния мехур, вътреутробна смърт или спонтанни аборти. Не са редки и случаите на преждевременни раждания и ниско тегло на новородените.

Източници

Asafo-Agyei KO, Samant H. Pregnancy And Viral Hepatitis. [Updated 2021 Jul 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556026/

Hepatitis E, World Health Organization, available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e

Вирусни хепатити, Министерство на здравеопазването, достъпно на https://www.mh.government.bg/

Сдружение „Хепактив“, достъпно на https://www.hepactive.org

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай