Живакът и влиянието му върху здравето

Живакът (Hg), наричан още „живо“ или „течно“ сребро, е считан за един от 10-те най-токсични химикала. Той се среща както в природата, така и като резултат от човешката дейност – в някои уреди, битови предмети, козметиката, фармацевтичните продукти, като катализатор в много химични реакции и др.

Какво е разпространението му?

Среща се в различни форми – като метал, неорганичен и органичен живак (метилживак).

Най-сериозната експозиция на метилживак за хората е посредством хищните риби като акула, риба меч, риба тон, треска, кралска скумрия, щука, хек и някои морски дарове (напр. миди).

Как може да попадне в тялото?

Основният начин за интоксикация е чрез храната. Възможно е проникване чрез кожата и лигавиците или отравяне чрез вдишване на живачни изпарения. Веднъж попаднал в кръвта, живакът бързо се разнася и може да засегне ключови органи  – мозък, бял дроб, бъбреци, кожата и очите и др.

Кой е застрашен от натравяне с живак?

Особено уязвими са бебетата (още вътреутробно), малките деца и хората, които хронично са изложени на досег с високи нива живак поради тяхната професия или начин на живот.

Какви са пораженията?

При бебетата живакът има негативен ефект върху растежа на мозъка и развитието на нервната система. При възрастните той също може да атакува централната и периферната нервна система, храносмилателната и имунната системи.

Пораженията зависят от вида живак, количеството, възрастта на човека, продължителността и начина на експозицията.

Какви са симптомите?

Често симптомите са неспецифични и различни, поради което поставянето на диагнозата може да бъде по-трудно, особено в началните етапи. Сред често срещаните индикации за живачна интоксикация са общо неразположение, сънливост, умора, трудна концентрация, чувство на задух, повишено слюноотделяне или потоотделяне, често със студена лепкава пот, бледа кожа, коремни болки, тремор на крайниците и др.

Диагностицирането на натравяне с живак може да се установи с изследване на кръв или урина.

Живакът и ваксините

Все още в някои фармацевтични продукти като ваксините се използват малки количества тиомерсал (етилживак) като консервант. Смята се, че в сравнение с метилживака, този тип живак е по-различен, разгражда се бързо от организма и не се натрупва. Макар да има много разгорещени спорове относно опасността на приложението на тиомерсал в някои препарати, все още няма категорични доказателства за риска му върху човешкото здраве.

Използвани източници:

EPA, Health Effects of Exposures to Mercury, https://www.epa.gov/mercury/health-effects-exposures-mercury

Healthline, Understanding Mercury Poisoning, https://www.healthline.com/health/mercury-poisoning#complications

WHO, Mercury and health, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай