10% отстъпка за пациенти на МЦ „Д-р Сигридов“ в лаборатории „Синево“

Във връзка с партньорството между МЦ „Д-р Сигридов“ и лаборатория „Синево България“, от 1 септември нашите пациенти могат да се възползват от 10% отстъпка от редовната цена на голям брой изследвания във всички медицински пунктове на лабораторията.

Желаещият да ползва отстъпката трябвада представи бланка с назначени изследвания от МЦ „Д-р Сигридов“ на регистратурата, в която и да е манипулационна на „Синево“.

Synevo|Синево е европейска верига от медико-диагностични лаборатории, част от шведската здравна организация Medicover. В България „Синево“ има 35 пункта за пробовземане – в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Чирпан, Хасково, Димитровград, Харманли, Асеновград, Пазарджик и Раднево – и непрекъснато разширява териториалното си покритие.

Лабораторията предлага над 1300 диагностични изследвания в областта на хематологията, биохимията, молекулярната биология, имунологията, микробиологията и алергологията, както и такива с фокус към женското здраве и пренаталната медицина – някои без аналог на пазара.

Промоционалните условия са валидни за периода 01.09.2022 г. до 30.11.2022 г. вкл. Отстъпката от 10% не може да се комбинира с други отстъпки и промоции и не важи за онлайн заявки и пакети от тестове с фиксирана цена.

Пълен списък с изследванията, за които НЕ СЕ прилага промоционалната отстъпка от 10%, може да видите тук

Бласттрансформационен тест (LTT) – 1 лекарство
Бласттрансформационен тест (LTT) – 3 лекарства
Бласттрансформационен тест (LTT) – 6 лекарства
Бласттрансформационен тест (LTT) – 9 лекарства
Бласттрансформационен тест (LTT) – 2 лекарства
Бласттрансформационен тест (LTT) – 4 лекарства
Бласттрансформационен тест (LTT) – 5 лекарства
Бласттрансформационен тест (LTT) – 7 лекарства
Бласттрансформационен тест (LTT) – 8 лекарства
Бласттрансформационен тест (LTT) – Метал
Бласттрансформационен тест (LTT) – амалгама
Бласттрансформационен тест (LTT) – златни сплави
Бласттрансформационен тест (LTT) – керамика +цимент
Бласттрансформационен тест (LTT) – стоматологичен скрининг
Бласттрансформационен тест (LTT) – храна (TOP25)
Бласттрансформационен тест(LTT) – фактори на околната среда
Бласттрансформационен тест((LTT) – материал по избор
Бласттрансформационен тест (LTT) – Титан
Бласттрансформационен тест (LTT) – SARS-CoV-2
Пакет Анемия
Пакет Анемия разширен
Фамилна хиперхолестеремия – LDL рецепторен дефицит
Фамилна болест на Parkinson тип 8 (LRRK2)
EGFR мутации в туморна тъкан
Osteogenesis imperfecta – мутации COL1A1
Osteogenesis imperfecta – мутации COL1A2
Кистична фиброза (Муковисцидоза – 38 мутации в CFTR гена)
Генетично изследване при епилептични нарушения
Генетично тестване при полигенни нарушения
VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми
VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми, идентификация на Y хромозома
VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми, идентификация на Y хромозома, анеуплоидии на X, Y хромозоми
VERACITY™ Тризомии на 13, 18 и 21 хромозоми, идентификация на Y хромозома, анеуплоидии на X, Y хромозоми и микроделеции
VERAgene™ неинвазивна пренатална диагностика за хромозомни аномалии и точкови генетични мутации на плода
Наследствен колоректален рак тип 1 (HNPCC)- мутации MSH2
Наследствен колоректален рак тип 2 (HNPCC)- мутации MLH1
Наследствен колоректален рак тип 4 (HNPCC)- мутации PMS2
Наследствен колоректален рак тип 5 (HNPCC)- мутации MSH6
APC- асоциирана полипоза- мутации
Болест von Willebrand тип 1 и 3 – генетичен тест
Бласттрансформационен тест (LTT) – функционалност на имунната система
Бласттрансформационен тест (LTT) – Virus Epstein-Barr
Бласттрансформационен тест (LTT) – Херпес вирус 1
Бласттрансформационен тест (LTT) – Херпес вирус 2
Бласттрансформационен тест (LTT) – Borrelia
Бласттрансформационен тест (LTT) – Chlamydia trachomatis
Бласттрансформационен тест (LTT) – Yersinia
Бласттрансформационен тест (LTT) – Giardia lamblia
Бласттрансформационен тест (LTT) – Citomegalovirus (CMV)
Лимфоцитно имунофенотипизиране – хронични инфекции
Профил – Маркери прееклампсия
Androstanediol glucuronide
Predict&Prevent 1 – Разширен наследствен раков панел – 54 гена
Predict&Prevent 2 – Рак на гърдата и яйчниците – BRCA1, BRCA 2 – 2 гена
Predict&Prevent 3 – Рак на гърдата и яйчниците – основен панел – 19 гена
Predict&Prevent 4 – Рак на гърдата и яйчниците – разширен панел – 27 гена
Predict&Prevent 5 – Рак на дебелото черво – основен панел – 16 гена
Predict&Prevent 6 – Рак на дебелото черво – разширен панел – 21 гена
Predict&Prevent 7 – Стомашно-чревни тумори – 20 гена
Predict&Prevent 8 – Тумори на панкреаса – 15 гена
Predict&Prevent 9 – Рак на бъбреците – 11 гена
Predict&Prevent 10 – Рак на простатата – 11 гени
Predict&Prevent 11 – Кожни тумори – 14 гена
Predict&Prevent 12 – Ендокринни тумори – 14 гена
Predict&Prevent 13 – Тумори на нервната система и мозъчни тумори – 14 гена
Predict&Prevent 14 – Неспецифични туморни синдроми – 7 гена
Predict&Prevent 15 – Анемия на Фанкони – 22 гена
Progressive muscular dystrophies – Прогресивни мускулни дистрофии
Микроарей сравнителна геномна хибридизация (Microarray CGH)
Define&Decide 1 – Разстройства от аутистичния спектър – 63 гена
Define&Decide 1 & Microarray CGH – Разстройства от аутистичния спектър – 63 гена
Define&Decide 2 – Мозъчни малформации – разширен панел – 43 гена
Define&Decide 2 & Microarray CGH – Мозъчни малформации – разширен панел – 43 гена
Define&Decide 3 – Мозъчни малформации – панел за лисенцефалия – 9 гена
Define&Decide 3 & Microarray CGH – Мозъчни малформации – панел за лисенцефалия – 9 гена
Define&Decide 4 – Мозъчни малформации – панел за понтоцереберална хипоплазия – 19 гена
Define&Decide 4 & Microarray CGH – Мозъчни малформации – панел за понтоцереберална хипоплазия – 19 гена
Define&Decide 5 – Мозъчни малформации – панел за тубулинопатии – 8 гена
Define&Decide 5 & Microarray CGH – Мозъчни малформации – панел за тубулинопатии – 8 гена
Define&Decide 6 – Coffin-Siris синдром – 10 гена
Define&Decide 6 & Microarray CGH – Coffin-Siris синдром – 10 гена
Define&Decide 7 – Вродени нарушения на гликозилирането – 43 гена
Define&Decide 7 & Microarray CGH – Вродени нарушения на гликозилирането – 43 гена
Define&Decide 8 – Cornelia De Lange синдром – 7 гена
Define&Decide 8 & Microarray CGH – Cornelia De Lange синдром – 7 гена
Define&Decide 9 – Дефицит на гликозилфосфатидилиозитол – 21 гена
Define&Decide 9 & Microarray CGH – Дефицит на гликозилфосфатидилиозитол – 21 гена
Define&Decide 10 – Интелектуални увреждания – 179 гена
Define&Decide 10 & Microarray CGH – Интелектуални увреждания – 179 гена
Define&Decide 11 – Макроцефалия – 66 гена
Define&Decide 11 & Microarray CGH – Макроцефалия – 66 гена
Define&Decide 12 – Микроцефалия – 30 гена
Define&Decide 12 & Microarray CGH – Микроцефалия – 30 гена
Define&Decide 13 – Синдроми на свръхрастеж – 11 гена
Define&Decide 13 & Microarray CGH – Синдроми на свръхрастеж – 11 гена
Define&Decide 14 – Нарушения на невротрансмитерите при деца – 14 гена
Define&Decide 14 & Microarray CGH – Нарушения на невротрансмитерите при деца – 14 гена
Define&Decide 15 – Расопатии – разширен панел – 20 гена
Define&Decide 15 & Microarray CGH – Расопатии – разширен панел – 20 гена
Define&Decide 16 – Синдром на Rett/Рет – 3 гена
Define&Decide 16 & Microarray CGH – Синдром на Rett/Рет – 3 гена
Define&Decide 17 – Синдром на Rett/Рет и свързани нарушения – 22 гена
Define&Decide 17 & Microarray CGH – Синдром на Rett/Рет и свързани нарушения – 22 гена
Know&Manage 1 – Brugada syndrome – Синром на Бругада – 9 гена
Пакет ROMA score (HE4, CA 125)
PreSENTIA наследствен рак на гърдата / гинекологичен раков панел
PreSENTIA наследствен рак на гърдата / гинекологичен раков панел, базиран на гайдлайните
PreSENTIA наследствен рак на гърдата с висок риск
PreSENTIA наследствен BRCA1 / BRCA2 раков панел
PreSENTIA панел за наследствен колоректален рак
PreSENTIA панел за наследствен колоректален рак с висок риск
PreSENTIA панел за наследствен колоректален неполипозен рак
PreSENTIA панел за наследствен колоректален рак – полипозен синдром
PreSENTIA наследствен миелодиспластичен синдром / левкемичен раков панел
PreSENTIA панел за наследствен рак на стомаха
PreSENTIA панел за наследствен рак на простатата
PreSENTIA панел за наследствен рак на панкреаса
PreSENTIA панел за наследствен бъбречен рак
PreSENTIA панел за наследствен кожен рак (Xeroderma-Pigmentosum)
PreSENTIA панел за наследствен фамилен меланом
PreSENTIA панел за параганглиом/ феохромоцитом
PreSENTIA панел за наследствен паратиреоиден рак
PreSENTIA панел за наследствен рак на щитовидната жлеза
PreSENTIA панел за наследствен рак
Пакет Бременност основен
Пакет туморни маркери CA19-9 и CEA
Пакет Гастроинтестинални туморни маркери – Разширен
Пакет туморни маркери за тестиси
Пакет туморни маркери за бял дроб
Пакет туморни маркери за щитовидна жлеза
Пакет Хормони 1
Пакет Хормони 2
Пакет Хормони разширен
Пакет Витамини
Пакет Кръвна картина и Биохимия
Пакет След инфекциозно заболяване (вкл. COVID-19) Съкратен
Пакет След инфекциозно заболяване (вкл. COVID-19) Разширен
Пакет Предстояща бременност основен
Пакет Интимна грижа “Активна Жена” – Основен
Пакет Интимна грижа “Активна Жена” – Разширен
Пакет Интимна грижа “Активна Жена” – Екстра
Пакет Игриво дете 2-6 години
Пакет Енергично дете 7-11 години
Пакет Енергичен мъж 18-30 години
Пакет Силен мъж 30-49 години
Пакет Деен мъж 50+
Превенция Пакет Остеопороза – Разширен пакет
Превенция Остеопороза – Основен пакет
Пакет Тийнейджър 12-18 години
Пакет Енергична жена 18-30 години
Пакет Силна жена 30-49 години
Пакет Дейна жена 50+
Пакет Профилактика (с липиден профил)
Пакет Профилактика (с липиден профил) разширен
Такса пробовземане FFS
Пакет Щитовидна жлеза – диагностичен
Пакет Щитовидна жлеза – скрининг
Пакет Щитовидна жлеза – проследяване

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай