Пренаталният стрес и влиянието му върху бебето

Негативният ефект на стреса по време на бременност е като онова нещо, за което всички са чували, но малко вникват в реалните му въздействия върху бебето – и то още вътреутробно.

Смята се, че 84% от бременните са подложени под стрес в някаква форма, а за съжаление, настоящата глобална ситуация създава още по-големи изпитания за менталното човешко здраве.

Вече има достатъчно литература по темата, която е категорична, че стресът и при хората, и при животните има негативни последици върху мозъка на тяхното потомство.

Рисковете на стреса за бебето

Стресовите събития от ежедневието, хроничната тревожност и депресия по време на бременност увеличават риска детето да развие редица емоционални, поведенчески и когнитивни проблеми. Непосредствено, прекомерният стрес може да увлечи риска от аборт, прееклампсия и преждевременно раждане, а на по-късен етап – да се изрази в разстройство с дефицит на вниманието, хиперакивност и депресивни състояния от различно естество. Нещо повече, стресът намалява дължината на теломерите – окончанията на хромозомите, които носят генетичния материал и са отговорни за деленето на клетките. Това пряко влияе на биологичната възраст на организма, ускорявайки стареенето.

Също така, въздействието на стреса засяга имунната система и може да доведе до нарушения в чревния микробиом на майкатафне, а липсата на добър баланс в това отношение също поставя под риск правилното вътреутробно развитие.

Какво всъщност се случва?

Учените предполагат, че майчиният стрес се предава към мозъка на бебето чрез хипоталамо-хипофизарно-надбъбречна ос. Това предизвиква промени в лимбичната система и предния дял на мозъка заради нарушения в свързващите ги функционални и микроструктурни връзки. Тези структурни промени включват изтъняване на кората и уголемяване на амигдала. Последното представлява съвкупност от ядра в мозъка, които отговарят за обработката на емоции като страх, тревожност, агресия и съхранението на спомени. Излишно е да споменаваме защо е добре тези структури да функционират правилно, ако искаме детето ни да не израсне в страх и фокус върху негативното.

За финал

Стресът е неизбежен спътник в ежедневието ни, но неговото въздействие върху пренаталното развитие на бебето и последващите ефекти за здравето на роденото дете са достатъчно сериозни, за да им се обърне внимание. В съвременната медицина и психология съществуват множество методи за контролиране на майчиния стрес и оттам – понижаване на непосредствените и бъдещите рискове, които той може да окаже върху нейното бебе.

Източници:

Andolina D., Borreca A., The Key Role of the Amygdala in Stress.

Antonson, A.M., Evans, M.V., Galley, J.D. et al. Unique maternal immune and functional microbial profiles during prenatal stress. Sci Rep 10, 20288 (2020).

Lautarescu A, Craig MC, Glover V. Prenatal stress: Effects on fetal and child brain development. International Review of Neurobiology. 2020 ;150:17-40. 

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай