Случай на седмицата: Енергийна реконструкция на тялото

case-of-the-week

Скъпи приятели, стартирам рубриката „Случай на седмицата“. Нейната цел е регулярно да ви показвам интересни случаи и заплетени медицински казуси от практиката ми в сферата на феталната морфология и физиология. Всяка бременност е уникална и различна, но има определени състояния, които могат да създадат рискове за майката и нейното бебе. Именно тях се опитвам да уловя и реконструирам в тази поредица. Надявам се, че ще ви бъде полезно.“ – д-р Иван Сигридов

При мен постъпи бременна пациентка, над 35 г., чието бебе в 21 г.с. показваше сериозни отклонения в анатомичните норми на мозъка и сърцето – две от най-енергоемките системи в организма.

При ултразвуковия преглед ясно се установиха следните находки:

  • две недоразвити за съответната гестационна седмица мозъчни полукълба
  • асиметрия (редистрибуция) в кръвотока на Вилизиевия кръг (важен пръстен от артерии) на мозъка, следствие на което едното мозъчно полукълбо се развива за сметка на другото
  • нарушена помпена функция на сърцето
  • нарушен кръвоток в маточните артерии

Тази анамнеза се среща често, когато бебето е поставено в хипоенергийна среда, т.е. количествата кислород, които достигат до него, са крайно недостатъчни. Това от своя страна оказва влияние на органите, които черпят най-много енергия, за да функционират – сърцето и мозъка.

Причината за енергийния дефицит в случая се корени в нарушената връзка на плацентата с метаболизма на майката, както и нарушение на енергийни елементи в метаболизма.

Назначих на пациентката индивидуална терапия за възстановяване на енергетиката на тялото. На контролния преглед след 10 седмици положителните резултати за нея и бебето ѝ бяха видими.

  • Маточният кръвоток беше възстановен успешно, което от своя страна подпомага свързаността на мозъка и сърцето с метаболизма на майката.
  • Двете мозъчни полукълба бяха реконструирани, с уплътнена невронна мрежа, а редистрибуцията между тях – премахната, за да се получи желаната симетрия
  • Помпената функция на сърцето беше значително подобрена

Пациентката ми е на поддържаща терапия до раждането, като очаквам нейното дете да се роди здраво след конструирането на тези сериозни мозъчни и сърдечни дефицити.

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай