Фетална морфология – какво представлява и защо се прави?

д-р Иван Сигридов

„Какъв е полът на бебето?“, „Колко пръстчета има?“, „Дали е взело носа на мама или тати?“, „Чува ли се сърдечна дейност? – значението на феталната морфология надхвърля тези въпроси. Това високоспециализирано, неинвазивно ултразвуково изследване дава важна оценка за ембрио-феталното и майчиното здраве през отделните гестационни седмици – включително развитието на органите и системите на бебето, феталния и маточния кръвоток и цялостното протичане на бременността.

В медицински център „Д-р Сигридов“ феталната морфология се комбинира с фетална физиология, проследявайки как системите функционират в динамика за още по-прецизен анализ.

Тази статия описва какво представлява феталната морфология, кога се прави и какви са особеностите на изследването в отделните етапи на бременността.

Защо се прави фетална морфология?

Бременността е динамичен процес, който може да бъде повлиян от различни фактори. Именно редовното проследяване на здравето на бебето и майката чрез фетална морфология и физиология е ключово, за да се установят навреме евентуални проблеми и да се вземат необходимите мерки.  

Целта на изследването в отделните гестационни седмици е да проследи вътреутробния растеж и развитие на ембриона и впоследствие – на фетуса. По време на прегледа могат да се установят или изключат аномалии, които се проявяват на по-късен етап в хода на бременността. Лекарят, сертифициран да извършва фетална морфология, следва холистичен подход и внимателно оценява видимите за гестационния срок органи, отчита функцията на системите, плацентата, пъпната връв, околоплодните води, статуса и дължината на маточната шийка, както и кръвотока в маточните артерии и различните съдове на фетуса.

Кога бременната трябва да запише час за фетална морфология?

Обикновено това се случва между 8 и 12 г.с. Тъй като всяка бременност е строго индивидуална, планът за по-нататъшно наблюдение се персонализира по преценка на проследяващия лекар.

Как се извършва фетална морфология?

Изследването се извършва чрез ехограф, който използва високочестотни звукови вълни, за да произведе образ на телесните органи и тъкани. Съвременните ултразвукови системи, с които работи и МЦ „Д-р Сигридов“, са толкова усъвършенствани, че качеството на произведения образ наподобява това на магнитен резонанс – кристално ясно и изключително информативно с висока резолюция във всички измерения – 2D, 3D и 4D.

Най-често ехографията при фетална морфология е трансабдоминална – т.е. през корема. Лекарят нанася малко количество гел и придвижва трансдюсера по корема на бременната, за да се визуализира матката, плацентата и самото бебе – неговите органи, крайници, пъпната връв и техните функции.

Понякога може да се наложи и използване на трансвагинален ултразвук – ехография през влагалището. Обикновено това се случва в ранните гестационни седмици, когато трансабдоминалният ултразвук не би дал толкова прецизна информация, или когато трябва да се достигнат труднодостъпни за оглед зони в малкия таз.

Какво проследяват прегледите по фетална морфология и физиология по гестационни седмици?

Както всяка бременност е строго индивидуална, така и концепцията за фетална морфология и физиология излиза извън схващанията и категоризациите на стария модел, за да се персонализира спрямо конкретния пациентски казус.

Все пак, по седмици, може да се очертаят следните етапи и анализи.  

Ембрионална морфология

Прегледът започва от 8 г.с. и е особено важен за жени, които имат по-сложна история на забременяването –  с множество спонтанни аборти, заченали след инвитро, попадащи в категорията високорискова бременност и други. По време на този преглед се прави персонализиран план за по-нататъшното проследяване на бременността.

Фетална морфология и биохимичен скрининг между 11 и 14 г.с.

При по-рискова бременност, този преглед може да се направи и по-рано – между 11-12 г.с., когато основно се проследява дали бебето има генетични малформации. Прегледът в 12-14 г.с. също следи за хромозомни аномалии, но е по-фокусиран върху средовия и структурен анализ, както и отхвърляне на дефекти на сърцето. В този период се извършва и скринингът за прееклампсия, която засяга между 2% и 8% от всички бременни. Изследването, което е със 75%-90% точност, включва изследване на серумните биомаркери PAPP-A и плацентарен растежен фактор (PIGF), комбинирани с биофизични показатели като средно артериално налягане и кръвотока на маточните артерии.

Ранна фетална морфология и физиология между 16 и 18 г.с.

Тук се обръща внимание на маточната шийка и евентуалното ѝ скъсяване, както и риска от преждевременно пукане на околоплодния мехур – два проблема, за които на този етап от бременността могат да се вземат необходимите мерки. Също така много точно може да се анализират връзките между двете мозъчни полукълба на бебето.

Фетална морфология и физиология между 19 и 26 г.с.

Бебето вече е по-близо до крайната си реализация и това е благодатен период, в който  с още по-голяма точност могат да се прегледат всички негови органи и системи, а където е необходимо – да се повлияе върху процесите. В периода 25 г.с.-26 г.с. може да се извърши преглед и оценка на плацентарната имплантация, която вече е завършена.

Късна фетална морфология и физиология между 28 и 32 г.с.

Основната ѝ цел е канализиране на бременността в посока раждане на живо и здраво бебе. Оценяват се рискът от преждевременно раждане и раждане на дете с ниско тегло или с определено заболяване. На базата на това се определя начинът на раждане и съответната клиника, както и дали състоянието на бебето налага насочване към неонатология или специализиран екип. За последните 3 години над 47% от родените бебетата са били обект на реанимация, което може да се промени при навременна и адекватна реакция от проследяващия бременността лекар.

Крие ли рискове феталната морфология?

Феталната морфология се базира на ултразвуковата диагностика, която се използва широко вече повече от три десетилетия, без да има регистрирани научни данни, че тя е рискова за майката и развиващото се бебе.

Може би единственият реален недостатък на ултразвуковата диагностика по време на бременност е, че тя не може да регистрира всеки проблем с бебето или пък е възможно да създаде повод за фалшиви тревоги. Ето защо, за една прецизно извършена фетална морфология са изключително важни опитът и знанията на лекаря-оператор, както и холистичното тълкуване на резултатите от ехографа и тези от други изследвания в контекста на общия здравен статус на майката и нейното бебе.

Д-р Иван Сигридов е сертифициран да провежда биохимичен скрининг, фетална морфология и доплер ехография към Фондацията по фетална медицина (FMF) и Университета Wright State към Boonshoft School of Medicine.

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай