Нормално раждане след цезарово сечение – възможно ли е?

раждане

Ако сте търсили информация за естествено раждане след цезарово сечение, сигурно сте попадали на съкращението ВБАК. То е заето от английския акроним VBAC (Vaginal Birth After Cesarean), което буквално означава вагинално раждане след цезарово сечение.

Все още е широко разпространено схващането, че при веднъж приложено оперативното родоразрешение, жената повече няма как да роди по естествен начин. ВБАК по своята същност е рискова процедура, най-вече поради опасността от руптура (разкъсване) на матката. Това е много сериозно усложнение, при което има реална опасност за живота на майката и бебето. Регистрираните случаи са изключително редки – 1 на 10 000 – 15 000 раждания, но повечето лекари избират да минимизират напълно риска, отхвърляйки ВБАК.

Напоследък обаче темата за нормалното физиологично раждане след цезарово сечение набира голяма популярност. В тази статия ще разгледаме какво представлява ВБАК, защо започва да се практикува по-често и какви са реалните рискове.

Какво е ВБАК?

ВБАК означава естествено вагинално раждане след предишно раждане чрез цезарово сечение. Причината, поради която този тип раждания имат специално име, е главно защото се считат за нетипична процедура с по-висок риск.

Раждането чрез цезарово сечение е коремна операция, която се извършва под регионална или обща анестезия. Лекарите правят напречен или надлъжен разрез на коремната стена и стената на матката, за да извадят бебето. След това отворените слоеве, включително стената на матката, се зашиват. Участъкът на матката, чиято цялост е била нарушена от разреза, постепенно се възстановява и на мястото се образува белег. По своята същност тъканта на белега е по-слаба, въпреки че в повечето случаи е достатъчно здрава и еластична, за да издържи последваща бременност. Проблемът е, че никой не може да гарантира дали този участък безпроблемно ще издържи натоварването при едно естествено раждане. Именно затова много лекари избягват ВБАК.

Какви са основните рискове при ВБАК?

Основният и най-сериозен риск при ВБАК е руптура на матката – рядко усложнение, при което стената на матката внезапно се разкъсва по време на бременност или раждане. Както споменахме, маточната тъкан в зоната на белега е винаги по-слаба и уязвима след цезарово сечение. Това означава, че след оперативно родоразрешение всеки следващ опит за ВБАК ще бъде по-рисков за жената и нейното бебе.

Понякога разкъсването на матката е само частично. Получава т.нар. дехистенция – отваряне на краищата на белега, което се наблюдава при 1%-2% от родилките с нисък напречен разрез и може да се срещне както при повторно планирано секцио, така и при ВБАК.

Възможно е руптура на матката да се случи и при жени, които никога преди това не са имали цезарово сечение. Това усложнение може да настъпи в резултат на по-слаба маточна стена след много бременности, прекомерно приложение на медикаменти за предизвикване на раждане, предишна хирургична интервенция на матката и др.

При всички случаи обаче частичното или пълното разкъсване на матката представлява риск за здравето и живота на родилката и бебето. Усложненията при ВБАК могат да се характеризират със силни болки, обилна кръвозагуба, инфекции, намален или напълно прекратен достъп до кислород и хранителни вещества към бебето, което да доведе до проблеми със сърдечните му тонове и фетален дистрес. В тези случаи най-често лекарите прибягват до извършване на спешно цезарово сечение, за да спасят бебето и родилката.

Ползи от ВБАК

Едни от причините, които карат някои жени да изберат ВБАК включват

 • повече бъдещи бременности – ако жената планира да има повече деца, ВБАК може да намали рисковете от многократно прилагано цезарово сечение при следващите раждания, включително плацента превия.
 • по-малък риск от хирургични усложнения – успешните ВБАК се асоциират с по-малка кръвозагуба, по-малък риск от инфекции, дълбока венозна тромбоза и увреждане на органите в малкия таз.
 • по-бърз възстановителен период – вагиналното раждане обикновено е свързано с по-бързо възстановяване и по-кратък болничен престой.
 • право на личен избор жената да премине през процеса на естественото раждане

Някои проучвания твърдят, че рисковете от руптура на матката намаляват с всяко успешно приложено вагинално раждане след секцио.

Според данни, публикувани в Obstetrics & Gynecology (2008), рискът от руптура на матката при ВБАК изглежда така.

без предишни вагинални ражданияс 1 предишно ВБАКс 2 предишни ВБАКс 3 предишни ВБАКс 4 предишни ВБАК
0.87%0.45%0.38%0.54%0.52%

Кои пациенти отговарят на критериите за ВБАК?

Преценката коя жена може да роди нормално след извършено цезарово сечение е строго индивидуална и се извършва от лекаря, който ще води раждането.

Има няколко индикативни критерия, по които жените се класифицират с нисък риск за ВБАК:

 • да са изминали поне 2 години от последното цезарово сечение
 • да не са налице повече от 2 предишни цезарови сечения, извършени с ниски напречни разрези на матката
 • наличие на предишно успешно вагинално раждане или ВБАК
 • без допълнителни белези на матката от предходни операции
 • при едноплодна бременност с подходящо предлежание на бебето. Многоплодна бременност и седалищно разположение на бебето са противопоказателни за ВБАК
 • при индекс на телесна маса над 40, ВБАК не се препоръчва
 • ако здравословното състояние на майката позволява

Важно уточнение е, че дори една бременна да отговаря на всички изброени условия, нейният лекар може да не е склонен да пристъпи към ВБАК.

Тази статия е написана с образователна цел и информацията в нея не е предназначена за превенция, диагностика или лечение. Винаги се консултирайте с лекар или с друг здравен специалист, ако трябва да предприемете изследване, лечение или друг вид тип терапия.

Използвани източници

Mercer, BM, Gilbert, S, Mark B. Landon, MB, et al. Labor Outcomes With Increasing Number of Prior Vaginal Births After Cesarean Delivery. Obstetrics & Gynecology 2008;111:285-291. www.greenjournal.org/cgi/content/abstract/111/2/285

Saghafi N, Maleki A, Ayati S, Shirinzadeh L. First Trimester Uterine Rupture, a Rare but Life-Threatening Event: A Case Report. Iran J Med Sci. 2019;44(5):422-426. doi:10.30476/IJMS.2019.44948

Vaginal birth after cesarean (VBAC), Mayo Clinic, достъпна на https://mayocl.in/3GGdACG

What Is a Uterine Rupture and How Often Does It Occur?, vbac.com

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай